Windows Servers

  • Mám bohaté zkušenosti s nasazováním služeb Windows sítí a jejich konfigurací, a to se serverovými produkty Windows Server 2003 R2, 2008/2008 R2. Zvládám konfiguraci Active Directory (zásady skupin, WSUS,…), DHCP, DNS.  Dále ovládám konfiguraci FTP, IIS6 a IIS7 pro běh ASP.NET i PHP.
  • Pro webové prezentace mohu nabídnout konfiguraci redakčního systému WordPress a DotNetNuke, pro výuku instalaci a konfiguraci systému Moodle i s nastavením přihlašování přes LiveID.
  • Umím nakonfigurovat ISA server 2006. Serverovou virtualizaci mám nasazenu na technologii Hyper-V, nebo VMware na stanicích využívám VirtualPC, VirtualBox, VMware.
  • Na platformě Windows zvládám nasazení tiskového řešení od firmy YSoft.
  • Jako další svoji zkušenost bych rád zmínil údržbu, správu a školení síťového provozu software Systém agend pro školy. Zkušenosti mám i s interaktivní technikou (ActiveBoard).
  • Věřím, že Vám mám co nabídnout. Mám zkušenosti se školním prostředím, s jeho potřebami a možnostmi. Mým regionem je Jihomoravský kraj a z Pardubického kraje Svitavsko.