Vyučované oblasti

Naše škola vyučuje dle RVP pro gymnázia. Z tohoto požadavku také vycházejí okruhy učiva, které v hodinách probíráme. Snažím se přidat další poznatky a dovednosti nad rámec požadavků RVP. Vždy však záleží i na žácích, neboť nelze někomu vnucovat to, co nechce. Uvádím zde přehled okruhů, které na škole probírám.

Windows

Protože nejvíce počítačů v naší republice má nainstalován operační systém od společnost Microsoft, probereme si jeho základy i my. Hlavně se však zaměříme na nejčastější problémy a chyby, instalaci Windows, ovladače a ladění systému. Během všech kurzů se budeme s tímto operačním systémem setkávat, tak si některé problémy vyřešíme přímo v hodinách. 🙂 V rámci služby Microsoft Account si na stránkách Dreamspark.com můžete stáhnout a testovat plně funkční serverové operační systémy od Microsoftu.

Linux

Neexistují jen operační systémy od společnosti Microsoft, jsou i jiné operační systémy se kterými se můžete setkat. Z dalších zástupců jsem vybral operační systém Linux, distribuce Ubuntu a MandrivaLinux. Taty distribuce jsou velice uživatelsky přívětivé, mají velice dobrou českou podporu a práci zvládne i začínající uživatel. Další disribuce, kterou budete moci poznat je openSUSE. Probereme si základy instalace a ovládání. Hlavně se však zaměříme na nejčastější problémy a chyby. Ukážeme si, že tento systém lze provozovat s Windows na jednom disku, má grafické uživatelské rozhraní, obsahuje spoustu užitečných aplikací.

Na vyzkoušení si můžete stáhnout LiveCD některé z distribucí, nebo GNU/Linux testovat ve virtuálním prostředí jako je např. VirtualBox, nebo VMware.

Textový editor

Program Word/Writer se vyučuje v tercii pro osmileté gymnázium a v prvním ročníku čtyřletého studia. Osvojíte si základní práci s textovým editorem, pokud už něco neumíte. Program budeme probírat do hloubky běžné pro využití v kanceláři (můžete být sekretářky), včetně stylů, definic šablon a hromadné korespondence. Zaměříme se na typografická pravidla.
Je kladen důraz na osvojení „textového“ editoru jako takového, ne pouze M$ Word (PCSuite, KOffice, OpenOffice).

Tabulkový kalkulátor

Program Excel /Calc se vyučuje v tercii pro osmileté gymnázium a v prvním ročníku čtyřletého studia. Student si osvojí základní práci s tabulkovým editorem. Program je probírán již do větší hloubky, včetně využití všech funkcí, zvláště ve fyzice a matematice (statistika). Snažíme se vybírat vhodné grafy pro různé potřeby (fyzika, firemní prezentace,…) Je kladen důraz na osvojení tabulkového editoru jako takového, ne pouze M$ Word (PCSuite, KOffice,OpenOffice).

Prezentace

Program PowerPoint /Impress se vyučuje v tercii pro osmileté gymnázium a v prvním ročníku čtyřletého studia. Program slouží jako doplnění učiva pro základní práci s balíkem M$ Office. Program je po zvládnutí textového editoru a tabulkového kalkulátoru natolik jednoduchý a intuitivní, že tento vyučovací blok se skládá z vytvoření samostatného projektu, který prezentují před ostatními spolužáky.

Počítačové sítě

Nikdo po žácích nechce, aby byli odborníci na počítačové sítě, ale základní znalosti by v dnešní době měl mít každý, kdo o sobě tvrdí, že zvládá počítač. Není to pouze o internetu, ale seznámíme se s topologií sítí. Řekneme si, jak si doma vytvořit vlastní síť, jak ji připojit k internetu a také budeme mluvit o zabezpečení. Seznámíte se s DNS, DHCP, FTP a dalšími službami sítě.

Webová prezentace

Seznámíme se se základy XHTML a CSS. Pro základní přehled značek si můžete stáhnout materiály ze sekce Download. Výstupem z tohoto bloku je samostatná práce – vytvoření vlastního webu. Předvedeme si i možnosti některých redakčních systémů a další pravidla pro vytváření webů.

Databáze

Pro výuku databází jsem vybral program Microsoft Access. Studenti získají přehled o relační databázi a sami si jednoduchou databázi vytvoří. Je možné pracovat i v jiných prostředích.
Seznámíme se s pojmy primární klíč, relace, optimalizace databáze, …

Databázi pak někteří žáci využijí v semináři Programování.

Algoritmika

Konečně v sextě budeme vytvářet vlastní programy. Budeme mít také teorii. Vlastní Programy budeme vytvářet v jazyce VB.NET.  Jazyk je svázán s platformou Windows. Ti z vás, kteří používají některou z distribucí Linuxu si nainstalují MONO.

Výuka v Pythonu bude stejná pro Windows i GNU/Linux.

Grafika

Budeme pracovat jak s vektorovou, tak i bitmapovou grafikou. Naučíme se upravovat fotky, vytvářet koláže, navrhneme logo … Čeká nás také práce s hudbou a videem.